Działalność fundacji

Zakończona

Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2015 r.
  1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja na rzecz Bezpiecznego... czytaj więcej
Projekt "Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw" w sprawie notarialnego nakazu zapłaty
  Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2015 r. zatwierdzała przedstawiony przez... czytaj więcej

Bieżąca

Powołanie zespołów Rady Fundacji
Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 20 maja 2013 r. powołane zostało 7 zespołów do... czytaj więcej
Cel i harmonogram prac Komisji Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille
Komisja Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille powołana w ramach... czytaj więcej

Przyszła

Plan roczny Fundacji
Plan działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w ujęciu rocznym Plan... czytaj więcej
Plan wieloletni Fundacji
Plan działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego na najbliższe lata Plan... czytaj więcej
Działalność fundacji