Aktualności

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (GIIF)

1 marca 2018 r. została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, tj. do Dyrektywy Parlamentu...

(2018-04-26)
Czytaj całość

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego...

(2018-04-05)
Czytaj całość

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

7 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego oraz wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Elżbiety Rączkowskiej-Martyn z ministrem Andrzejem Derą, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta...

(2016-12-12)
Czytaj całość

Konferencja Polish Law & Economics

Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego była jednym ze sponsorów konferencji Polish Law & Economics, która odbyła się w dniach 23-24 października 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w...

(2015-10-26)
Czytaj całość

"Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych" - konferencja Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

23 września br. na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja organizowana przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, którą patronatem honorowym objęli: Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw...

(2015-09-23)
Czytaj całość

Konferencja Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

9 stycznia 2015 r., w Warszawie, odbyła się konferencja Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, w czasie której zaprezentowano dotychczasowe dokonania Fundacji. Jako pierwszy, został omówiony stopnień realizacji projektu...

(2015-02-22)
Czytaj całość

Szybciej, taniej, skuteczniej. Propozycje rozszerzenia kompetencji notariatu

W dniu 8 maja 2013 roku o godz. 14.00 w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przy ulicy Brackiej nr 6/8, odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowany został raport pod nazwą „Szybciej, taniej,...

(2015-01-20)
Czytaj całość

Informacja o powołaniu zespołów Rady Fundacji

Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 20 maja 2013 r. powołane zostało 7 zespołów do przeprowadzenia analizy istniejących aktów prawnych i przygotowania ich zmian w zakresie: notarialnego poświadczenia dziedziczenia:, umowy...

(2015-01-02)
Czytaj całość

Deregulacja Zadań Publicznych Państwa

Założenia Projektu „Deregulacja Zadań Publicznych Państwa” Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego widząc potrzebę usprawnienia i uproszczenia obrotu prawnego w sprawach cywilnych przygotowała założenia projektu...

Czytaj całość

Stanowisko Fundacji w sprawie ustawy deweloperskiej

Stanowsko Fundacji w sprawie stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro­dzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), tzw. ustawy deweloperskiej, wraz z projektem...

Czytaj całość

Ustawa deweloperska

Stanowsko Fundacji w sprawie stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro­dzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), tzw. ustawy deweloperskiej, wraz z projektem...

Czytaj całość

Projekt zmiany ustawy deweloperskiej

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w ramach prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów debaty dotyczącej skutków obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy...

Czytaj całość

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Europy Środkowej

17 stycznia 2014 r. w Budapeszcie odbyło się nieformalnye spotkanir Ministrów Sprawiedliwości Europy Środkowej. Spotkanie miało na celu omówienie kwestii przewidzianych w porządku obrad najbliższego...

Czytaj całość

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Posiedzeniu Rady Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbyła się w dniach 23-24 stycznia 2014 r. w Atenach. Podczas posiedzenia dotyczącego wymiaru sprawiedliwości Rada obradowała nad...

Czytaj całość

Konferencja naukowa: Mediacje a dobro dziecka

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska wzięła udział w odbywającej się 27 stycznia 2014 roku, w Opolu ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mediacje a dobro...

Czytaj całość

Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisali 5 lutego 2014 r. list intencyjny w sprawie wspólnego działania na rzecz modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce. Efektem tego...

Czytaj całość

Pokrzywdzeni przestępstwem mają swoje prawa

Konferencja została zorganizowana w związku ze zbliżającym się Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który rozpocznie się 24 lutego 2014 r. - Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje działania...

Czytaj całość

Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu - warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warsztaty odbędą się w 150 szkołach gimnazjalnych oraz w 150 szkołach ponadgimnazjalnych (przeszkolonych...

Czytaj całość

CEPEJ ? Tablica wyników ?The 2014 EU Justice Scoreboard"

  W dniach 13-14 marca 2014 r. w Strasburgu odbyło się XXIV posiedzenie Zespołu ekspertów CEPEJ Rady Europy ds. ewaluacji systemów wymiaru sprawiedliwości (GT-EVAL), w którym uczestniczyła prof. Beata...

Czytaj całość

CEPEJ ? Tablica wyników ?The 2014 EU Justice Scoreboard\

W dniach 13-14 marca 2014 r. w Strasburgu odbyło się XXIV posiedzenie Zespołu ekspertów CEPEJ Rady Europy ds. ewaluacji systemów wymiaru sprawiedliwości (GT-EVAL), w którym uczestniczyła prof. Beata Gruszczyńska....

Czytaj całość

Debata dotycząca zagadnień związanych z problematyką sprawności działania sądów gospodarczych

W dniu 4 lutego 2014 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” debata dotycząca zagadnień związanych z problematyką sprawności...

Czytaj całość

Ubezwłasnowolnienie w kontekście standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka

12 marca 2014 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium poświęcone problematyce instytucji ubezwłasnowolnienia w kontekście standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka. W seminarium wzięli...

Czytaj całość

Ubezwłasnowolnienie w kontekście standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka

12 marca 2014 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium poświęcone problematyce instytucji ubezwłasnowolnienia w kontekście standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka. W seminarium wzięli...

Czytaj całość

Nadzór Sądu Najwyższego nad uchwałami samorządu notarialnego

W dniu 8 maja 2014 r., w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium zatytułowane „Przedmiotowy zakres nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego nad uchwałami samorządu notarialnego”. W spotkaniu...

Czytaj całość

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru sprawiedliwości. Punktem wyjścia...

Czytaj całość

Nowy początek: Plan pracy Komisji Europejskiej na rzecz tworzenia miejsc pracy, wzrostu i inwestycji

16 grudnia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2015 r. Informuje w nim o działaniach, które zamierza podjąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy i które mają doprowadzić do odczuwalnego...

Czytaj całość

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej - wysłany do uzgodnień i konsultacji

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej (12 grudnia 2014 r.) został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Zgodnie z nim,...

Czytaj całość

"Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa" - raport z badania wizerunkowego

Na zlecenie Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego profesor Stanisław Jędrzejewski i dr Andrzej Olszewski przeprowadzili badanie wizerunkowe pt.  „Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa”. Badanie zrealizowane...

Czytaj całość