CEPEJ ? Tablica wyników ?The 2014 EU Justice Scoreboard"

 

W dniach 13-14 marca 2014 r. w Strasburgu odbyło się XXIV posiedzenie Zespołu ekspertów CEPEJ Rady Europy ds. ewaluacji systemów wymiaru sprawiedliwości (GT-EVAL), w którym uczestniczyła prof. Beata Gruszczyńska. Podstawowym tematem był raport „The 2014 EU Justice Scoreboard”, obejmujący dane zgromadzone m.in. przez Zespół CEPEJ.

Ponadto, omawiano najważniejsze zagadnienia związane z opracowaniem kolejnej edycji raportu CEPEJ „European judicial systems. Efficiency and quality of justice”, którego opublikowanie jest planowane na wrzesień 2014 r. Istotną sprawą była również współpraca z Jordanią, Izraelem i Marokiem w zakresie metodologii badania skuteczności wymiarów sprawiedliwości i pomocy prawnej, a także harmonogramy wizyt oceniających w Estonii i w Szwajcarii. 

W dniach 12-13 maja 2014 r. odbędzie się spotkanie ekspertów CEPEJ z korespondentami krajowymi, którzy koordynują gromadzenie danych i przesyłają je do Rady Europy.

Wiadomość z serwisu: iws.org.pl