Debata dotycząca zagadnień związanych z problematyką sprawności działania sądów gospodarczych

W dniu 4 lutego 2014 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” debata dotycząca zagadnień związanych z problematyką sprawności działania sądów gospodarczych.

W debacie wzięli udział sędziowie sądów gospodarczych, a także m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Syndyków, Naczelnej Rady Adwokackiej, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (dr Marcin Dziurda).

W trakcie debaty omówione zostały najważniejsze kwestie proceduralne oraz ustrojowe mające wpływ na sprawność działania sądów gospodarczych. Przedstawione zostały także informacje na temat prowadzonych oraz planowanych badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, które mają związek z powyższą problematyką.

Wiadomość z serwisu: iws.org.pl