Informacja o powołaniu zespołów Rady Fundacji

Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 20 maja 2013 r. powołane zostało 7 zespołów do przeprowadzenia analizy istniejących aktów prawnych i przygotowania ich zmian w zakresie:

  1. notarialnego poświadczenia dziedziczenia:,
  2. umowy deweloperskiej,
  3. rejestrów,
  4. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille,
  5. notarialnego postępowania nakazowego i upominawczego,
  6. spółek prawa handlowego,
  7. depozytu notarialnego.