Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru sprawiedliwości.
Punktem wyjścia do prac nad Informatorem była konstatacja, że w odróżnieniu od innych władz – legislatywy i egzekutywy – poziom wiedzy obywateli na temat działalności sądownictwa jest niewielki. Najczęściej Polacy czerpią swoje opinie na temat wymiaru sprawiedliwości bądź z własnego doświadczenia styczności z jego instytucjami, takimi jak sądy, bądź z opartych na wybiórczej analizie doniesień medialnych. W przypadku obydwu tych doświadczeń nie zawsze oddają one realny stan wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy do korzystania z portalu: http://isws.ms.gov.pl/