Konferencja Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

9 stycznia 2015 r., w Warszawie, odbyła się konferencja Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, w czasie której zaprezentowano dotychczasowe dokonania Fundacji.

Jako pierwszy, został omówiony stopnień realizacji projektu „Deregulacja Zadań Publicznych Państwa”. Zrealizowane dotychczas prace podsumował Zarząd Fundacji. Cennym uzupełnieniem tej części spotkania były wypowiedzi opiniujących projekt profesorów: Janusza Jankowskiego i Mariusza Jerzego Goleckiego.

Następnie, głos zabrali Przewodniczący Komisji Centrum Naukowego, którzy zaprezentowali efekty działań:

  1. Komisji ds. notarialnego poświadczenia dziedziczenia (przewodniczący: Leszek Zabielski),
  2. Komisji ds. notarialnego postępowania nakazowego i upominawczego (przewodniczący: Krzysztof Łaski),
  3. Komisji ds. umowy deweloperskiej (przewodniczący: Robert Giler),
  4. Komisji ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille (przewodnicząca: Edyta Anna Pietrewicz),
  5. Komisji ds. spółek prawa handlowego (przewodniczący: dr Marek Leśniak),
  6. Komisji ds. wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnospraw­nych (przewodnicząca: dr Agnieszka Sinkiewicz),
  7. Komisji ds. depozytu notarialnego (przewodniczący: Robert Dor).

 

Kolejnym punktem programu była prezentacja wyników badań socjologicznych pt. „Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa” przeprowadzonych w grudniu 2013 r. Prezentację na ten temat przedstawili: prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski i dr Andrzej Olszewski.

W czasie konferencji  zaprezentowana została publikacja Fundacji pt.: „Krótki przewodnik notariusza po prawie prywatnym między­narodowym”. Referat na jej temat wygłosił przewodniczący Komisji Centrum Naukowego ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym - Tomasz Kot.

Na zakończenie spotkania przekazano informację o pozostałych inicjatywach i działaniach Fundacji, w tym o planowanej przez Fundację konferencji w sprawie ochrony prawnej osób starszych i innych.