Konferencja naukowa: Mediacje a dobro dziecka

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska wzięła udział w odbywającej się 27 stycznia 2014 roku, w Opolu ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mediacje a dobro dziecka”.

Konferencja pt.: „Mediacja a dobro dziecka” zainaugurowała działanie Salonu Mediatora, przy Sądzie Okręgowym w Opolu. Salon Mediatora to forum cyklicznych spotkań osób, którym bliska jest idea mediacji. Ma ono służyć propagowaniu idei mediacji, wypracowywaniu dobrych praktyk mediacyjnych, wymianie doświadczeń i współpracy mediatorów z wymiarem sprawiedliwości.

Inicjatywa ta zrodziła się równolegle z zainicjowaniem kampanii społecznej „Mediacja: to nic nie kosztuje”. Jej głównym celem jest upowszechnienie instytucji mediacji w sporach rodzinnych. Program ruszył 1 grudnia 2013 r., a jego partnerami – poza opolskim Sądem Okręgowym - są m.in. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji „Bliżej” oraz Stowarzyszenie Mediatorów Polskich. Program prowadzony będzie przez sześć miesięcy – od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r.

W trakcie dzisiejszej konferencji poruszano zagadnienia dotyczące aspektów prawnych oraz aspektów pedagogiczno-psychologicznych mediacji.

- Mediacja, jako narzędzie rozwiązywania konfliktu daje nadzieję na wypracowanie przez strony sporu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu bez rozprawy sądowej. To rozwiązanie, jak pokazuje praktyka, skuteczne, mające dużą wartość wychowawczą, a tanie, bo korzyści finansowe płynące z zastosowania mediacji są wymierne – mówiła podczas konferencji Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska.

Dziękuję władzom Sądu Okręgowego w Opolu za podjęcie stworzenia takiej inicjatywy jak Salon Mediatora i wyrażam nadzieję, że jego efekty przejdą wszelkie oczekiwania, a mediacja stanie się powszechnym narzędziem rozwiązywania sporów – zakończyła.

W konferencji poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięła Pani Brygida Kolenda-Łabuś, Poseł na Sejm RP reprezentująca Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Pani Magdalena Bellwon, mediator, która założyła w Gdańsku pierwszy w Polsce Salon Mediatora. Wśród uczestników znaleźli się również sędziowie rodzinni i cywilni, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, przedstawiciele instytucji pomocowych, mediatorzy, pedagodzy szkolni oraz nauczyciele.

Głównym organizatorem konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, we współpracy z Sądem Okręgowym w Opolu, Krajowym Stowarzyszeniem Mediatorów oraz Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Wiadomość z serwisu: ms.gov.pl