"Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa" - raport z badania wizerunkowego

Na zlecenie Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego profesor Stanisław Jędrzejewski i dr Andrzej Olszewski przeprowadzili badanie wizerunkowe pt.  „Notariusze w oczach własnych i społeczeństwa”.

Badanie zrealizowane zostało w grudniu 2013 roku na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Jego celem była identyfikacja czynników determinujących wizerunek notariusza jako przedstawiciela  grupy zawodowej oraz ocena jakości usług świadczonych przez kancelarie notarialne. Kolejnym wyzwaniem, było określenie oczekiwań społecznych wobec zawodu notariusza oraz waloryzacja postaw społecznych wobec stereotypów związanych z profesją notarialną.

Raport i wnioski zostały zaprezentowane w styczniu br. Socjolodzy wskazali, że w świadomości obywateli, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, wizerunek rejenta nie uległ zasadniczej zmianie. Respondenci wskazywali, że z zawodem notariusza ściśle wiążą się wysokie normy moralne  uzasadniające zaufanie, jakim cieszą się przedstawiciele tej profesji. Na, w zdecydowanej większości, pozytywną ocenę zawodu, w największym stopniu wpływa profesjonalizm i wysoka jakość świadczonych przez rejentów usług.

Uczestniczący w  badaniu notariusze, jako główny problem wskazywali niewielki wpływ środowiska na dotyczące ich działalności zawodowej regulacje prawne oraz niestabilne prawo i ograniczony katalog czynności.

Opinie respondentów  niebędących notariuszami na temat otwarcia zawodu notariusza są podzielone – jako zaletę wskazywana jest większa konkurencja, która ma wpłynąć na podniesienie poziomu usług i obniżenie cen. A, z drugiej strony, największą wyrażaną przez nich obawą jest obniżenie jakości i większe ryzyko błędów  przy sporządzaniu dokumentów notarialnych przez nowych notariuszy, nie najlepiej przygotowanych do wykonywania zawodu.

Uczestniczący w badaniu notariusze oceniali proces deregulacji zawodu jednoznacznie negatywnie.