Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej - wysłany do uzgodnień i konsultacji

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej (12 grudnia 2014 r.) został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Zgodnie z nim, darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma obywatel uprawniony do otrzymywania pomocy społecznej zaś dostęp do informacji o prawie uzyska każdy obywatel. Projekt ustawy pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej przez nie pomocy. 

Wysłany dzisiaj do konsultacji projekt był istotnym elementem wygłoszonego 1 października 2014 r. exposé Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz, która mówiła o stworzeniu programu „Prawo dla każdego”. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych zagwarantuje on bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z dobrej usługi prawnej.

Informacje wraz z projektem przekazanym do konsultacji: Ministerstwo Sprawiedliwości