Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE. Nowa regulacja zmienia porządek prawny w obszarze ochrony danych osobowych, m.in. poprzez zwiększenie uprawnień właścicieli danych osobowych, wprowadzenie ograniczeń w profilowaniu, ustalenie wysokich kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia oraz wprowadzenie nowego modelu nadzoru państwowego nad systemem ochrony danych osobowych.

To największa zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych od dwudziestu lat. Została ona niejako wymuszona poprzez rozwój technologii cyfrowych oraz oparcie, w coraz większym stopniu, funkcjonowania różnego rodzaju organizacji  na  przetwarzaniu danych osobowych.

W celu wdrożenia Rozporządzenia UE do polskiego porządku prawnego został przygotowany projekt ustawy o ochronie danych osobowych, który na początku kwietnia br. wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i został skierowany do pierwszego czytania.