Wydawnictwo: "Krótki przewodnik po prawie międzynarodowym prywatnym"

Szybko postępujący proces jednoczenia Europy, który znajduje swój wyraz m.in. w otwarciu granic oraz swobodnym przepływie ludzi i dóbr, ma coraz większy wpływ na codzienną pracę notariuszy.  Migracja i związki obywateli różnych krajów oznaczają, z jednej strony - napływ cudzoziemskich klientów do kancelarii notarialnych, zaś z drugiej - wyjazdy tysięcy Polaków za granicę. Efektem są coraz bardziej skomplikowane stany prawne dotyczące zarówno kwestii majątkowych, rodzinnych, jak i spadkowych.  Rozstrzygnięcie tych zagadnień wymaga znajomości zarówno prawa kolizyjnego, jak i prawa innych państw.

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego przygotowała wydawnictwo pt. "Krótki przewodnik po prawie prywatnym międzynarodowym" autorstwa not. Tomasza Kota, którego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę poszerzania wiedzy na temat prawa prywatnego międzynarodowego oraz przedstawienie zarysu problematyki związanej z dokonywaniem czynności ponadnarodowych.