"Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych" - konferencja Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

23 września br. na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja organizowana przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, którą patronatem honorowym objęli: Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Podczas spotkania Przewodnicząca Komisji ds. Wzmocnienia Ochrony Osób Starszych i Niepełnosprawnych Centrum Naukowego Fundacji, dr Agnieszka Sinkiewicz zaprezentowała założenia przedstawicielstwa opiekuńczego - nowej instytucji prawnej funkcjonującej już z powodzeniem za granicą, której wprowadzenie do polskiego systemu prawnego będzie sprzyjać zabezpieczeniu majątku i praw osób starszych oraz osób, które same nie mogą odpowiadać za swoje postępowanie lub podejmować świadomych decyzji z uwagi na niepełnosprawność psychofizyczną lub intelektualną.

W konferencji uczestniczył Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz poseł Michał Szczerba, Przewodniczący sejmowej komisji Polityki Senioralnej, którzy pozytywnie wypowiedzieli się na temat wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tego rozwiązania.

Poniżej znajdą Państwo linki do materiałów konferencyjnych:

"Wzmocnienie ochrony prawnej opsób starszych" -  materiał konferencyjny

"Przedstawicielstwo opiekuńcze" - propozycje rozwiązań prawnych