Działalność fundacji

Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2018 r.

  1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Siedziba: Warszawa Adres: 00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23 Adres elektroniczny: fundacja@bezpiecznyobrot.org.pl Data wpisu w...

Czytaj całość

Sprawozdanie z działaności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2017 r.

  1. Dane Fundacji:    Nazwa: Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego  Siedziba: Warszawa  Adres: 00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23  Adres ...

Czytaj całość

Sprawozdanie z działaności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2016 r.

1. Dane Fundacji: Nazwa:                      Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Siedziba:                    Warszawa Adres:  ...

Czytaj całość

Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2015 r.

  1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Siedziba: Warszawa Adres: 00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23 Adres elektroniczny: fundacja@bezpiecznyobrot.org.pl Data wpisu w...

Czytaj całość

Projekt "Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw" w sprawie notarialnego nakazu zapłaty

  Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2015 r. zatwierdzała przedstawiony przez Zarząd Fundacji projekt „Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw” w sprawie notarialnego nakazu zapłaty.   http://bezpiecznyobrot.org.pl/files/files/Projekt%20zmiany%20ustawy_notarialne%20nakazy%20ustawy.pdf  

Czytaj całość

Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2014 r.

  1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Siedziba: Warszawa Adres: 00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23 Adres elektroniczny: fundacja@bezpiecznyobrot.org.pl Data wpisu w...

Czytaj całość

Raport Komisji Centrum Naukowego ds. nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille

Raport Komisji Centrum Naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego ds. nadawania przez notariuszy...

Czytaj całość

Sprawozdanie z działalności Fundacji w 2013 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w 2013 r.   1.Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Siedziba: Warszawa Adres: 00-172 Warszawa, ul. Dzika nr 19/23 Adres...

Czytaj całość

Z prac Fundacji - artykuł do Kwartalnik "Notariusz"

Pierwszy rok działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Trudno samemu oceniać pierwszy rok działalności Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, można jednak, a nawet należy, przedstawić to, co się w tym okresie wydarzyło. Zgodnie z celem statutowym Fundacji działalność w 2013 roku koncentrowała się na pracach naukowo-badawczych w wybranych dziedzinach...

Czytaj całość