O Fundacji

Centrum Naukowe na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

 1. Lech Borzemski
 2. dr Krzysztof Buk
 3. Maciej Celichowski
 4. Dariusz Celiński
 5. Wojciech Chmiel
 6. Bogna Dembowska
 7. Leonard Drożdżewicz
 8. Jacek Frelich
 9. Jan Gielec
 10. Sylwia Jankiewicz
 11. Joanna Klimuszko
 12. prof. dr hab. Czesław Paweł Kłak
 13. Wojciech Krakowiak
 14. prof. dr hab. Małgorzata Król
 15. dr Marek Leśniak
 16. Krzysztof Łaski
 17. dr Małgorzata Muszalska
 18. Beata Otkała
 19. Edyta Anna Pietrewicz
 20. dr Michał Pośpiech
 21. Elżbieta Rączkowska-Martyn
 22. Agnieszka Sinkiewicz
 23. dr Andrzej Szereda
 24. prof. dr hab. Zygmunt Truszkiewicz
 25. Andrzej Urbanik
 26. Leszek Zabielski

 

Komisje Centrum Naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

(w nawiasach data powołania komisji)

 

1. Komisja ds. depozytu notarialnego (20.05.2013):

 

 1. Robert Dor – przewodniczący,
 2. Dariusz Celiński,
 3. dr Małgorzata Muszalska,
 4. dr Michał Pośpiech,
 5. em. not. Zenon Jabłoński,
 6. dr hab. Czesław Paweł Kłak.

 

2. Komisja ds. wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych (29.05.2014):

 1. dr Agnieszka Sinkiewicz – przewodnicząca,
 2. Lech Borzemski,
 3. Wojciech Chmiel,
 4. Joanna Greguła,
 5. Krzysztof Łaski,
 6. Elżbieta Rączkowska-Martyn,
 7. Czesław Waldemar Salagierski,
 8. Grażyna Socha,
 9. Leszek Zabielski.

 

3. Komisja ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym (21.07.2014):

 1. Tomasz Kot – przewodniczący,
 2. dr Paweł Blajer,
 3. dr hab. Paweł Czubik,
 4. Sławomir Łakomy,
 5. dr Agnieszka Sinkiewicz.

 

4. Komisja ds. digitalizacji i elektronicznej archiwizacji dokumentów notarialnych (12.12.2014):

 1. Edyta Anna Pietrewicz – przewodnicząca,
 2. dr Paweł Blajer,
 3. Robert Giler,
 4. Tomasz Janik,
 5. Joanna Klimuszko,
 6. Dariusz Kołoczko,
 7. Tomasz Kot,
 8. Elżbieta Maciąg,
 9. Wojciech Nowak.

 

5. Komisja ds. protokołowania czynności związanych z informacjami przesyłanymi drogą elektroniczną i innych zdarzeń (12.12.2014):

 1. Dariusz Celiński – przewodniczący,
 2. Robert Dor.

 

6. Komisja ds. opracowania wybranych zagadnień prawnych związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi i leśnymi (5.06.2017)

 1. dr Małgorzata Muszalska – przewodniczący,
 2. Krzysztof Maj,
 3. Mirosław Kupis,
 4. Lidia Liwska-Napiórkowska,
 5. Paweł Blajer,
 6. Zbigniew Popłonkowski,
 7. Waldemar Jeziorski,
 8. Patryk Bender.

 

Regulamin Centrum Naukowego