O Fundacji

 

Rada Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego
 

1. Wojciech Fortuński

   - przewodniczący Rady

2. Edyta Anna Pietrewicz

             -  wiceprzewodniczący Rady

3. Lidia Liwska-Napiórkowska

              - sekretarz Rady

4. Lech Borzemski

5. Roman Czernikiewicz

6. Joanna Greguła

7. Renata Greszta

8. Krzysztof Kopeć

9. Tomasz Kot

10. dr Małgorzata Muszalska

11. Małgorzata Orzel

12. dr Michał Pośpiech

13. dr Agnieszka Sinkiewicz

14. dr Andrzej Jan Szereda

15. Hanna Zbrzeżna-Cąkała

 

 


Regulamin Rady